Home » Formulieren » Auto van de zaak/privé auto zakelijk gebruik

Auto op de balans of in privé?


Houdt u de auto in privé, dan mag u voor de zakelijke kilometers (waaronder ook woon-werkverkeer)
19 cent per kilometer in aftrek brengen op uw winst. Zet u de auto op de balans, dan zijn alle kosten die op de auto betrekking hebben aftrekbaar als ondernemingskosten.

Wél moet u in verband met eventueel privégebruik een onttrekking in aanmerking nemen. Rijdt u meer dan 500 kilometer privé dan bedraagt de hoogte van de onttrekking voor het privégebruik in principe 25% van de cataloguswaarde van uw auto. Dat kan bij zuinige, milieuvriendelijke auto's lager zijn, te weten 20% of 14%.

Als u met een sluitende rittenadministratie aan kunt tonen dat u jaarlijks minder dan 500 privékilometers heeft gemaakt, hoeft u geen onttrekking in aanmerking te nemen. Bedragen de totale autokosten minder dan het bedrag van de bijtelling, dan blijft de bijtelling beperkt tot het bedrag van de autokosten dat in aftrek op de winst is gebracht. Per saldo komen er dan geen autokosten ten laste van de winst.

Let op: op een eenmaal gemaakte keuze om de auto in privé te nemen of in de zaak, kunt u niet zonder meer terugkomen. Keuzeherziening is slechts mogelijk als er sprake is van een ingrijpende wijziging in het gebruik of bij een belangrijke wetswijziging. Het is dus van belang om ten tijde van de aanschaf van de auto een weloverwogen keuze te maken.

 

Dit is de bijtelling voor auto's die in 2016 of 2017 voor het eerst op naam zijn gezet:

Hoe zit het met de autokosten?

 

Dat hangt af van het aantal privékilometers dat u ermee rijdt.

 

Ik rij per jaar 500 km of minder privé met de auto

Wij zien uw auto als ondernemingsvermogen: u moet hem op de zaak zetten. Dat betekent dat u de autokosten mag aftrekken van uw winst.

De meest voorkomende aftrekbare kosten hebben we voor u op een rij gezet:

  • verzekeringskosten
  • brandstof
  • onderhoud en reparatie
  • afschrijving
  • als u leaset: leasekosten
  • parkeren, tol, veerboten, wasstraat

 

Ik rij per jaar méér dan 500 km privé met de auto

U mag voor de inkomstenbelasting kiezen: houdt u de auto privé of zet u hem op de zaak? Deze keuze maakt u maar 1 keer per auto. U geeft uw keuze door in de 1e aangifte inkomstenbelasting die u doet nadat u de auto kocht.

 

Uw auto is privébezit

Gebruikt u de auto voor zakelijke ritten, dan mag u € 0,19 per kilometer van uw winst aftrekken. U kunt de btw over de kosten voor gebruik en onderhoud aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Voor het privégebruik kunt u geen btw aftrekken. Hierbij geldt woon-werkverkeer ook als privégebruik.

 

Btw-correctie privégebruik auto van de zaak

Een ondernemer die belaste prestaties verricht, kan de btw op de kosten van een auto van de zaak in eerste instantie aftrekken als voorbelasting. Ook als die auto mede voor privédoeleinden wordt gebruikt. Om de btw-aftrek op het privégebruik te elimineren, moet  hij in het laatste tijdvak de btw-correctie privégebruik auto toepassen.

 

Hebt u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

 

Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of u een kilometeradministratie bijhoudt:

 

U heeft een sluitende kilometeradministratie (template):

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Hebt u een sluitende kilometeradministratie? Dan kunt met de Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto uitrekenen welk bedrag u aan btw moet betalen: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/btwprivegebruikauto/

 

Hebt u geen kilometeradministratie?: 

Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

 

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

 

Voor het eenvoudig bijhouden van de km ritenstaat kan men kiezen voor een GPS tracking device van Routevision of een soortgelijke aanbieder. Aanmelden is vrij eenvoudig en kan via de site www.routevision.nl. Software is goedgekeurd door de fiscus.