Home » Formulieren » Checklist inkomstenbelasting

Privé

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • voorlopige aanslag bijdrage zorgverzekeringswet
 • jaaropgave werkgever(s)
 • jaaroverzicht privé bankrekening(en) en spaarrekeningen (het gaat om bezittingen in geld)
 • jaaroverzicht van je privé beleggingen en cryptocurrency
 • jaaroverzicht schulden per 1 januari en 31 december, zoals creditcard, lening bij familielid, alle uitstaande leningen (formeel en informeel)
 • kopie lijfrentecontract + kopie van de bankafschriften met betaaldata van de lijfrenten + eventueel  een kopie van de  kapitaalverzekeringsovereenkomst
 • overzicht gemaakte ziektekosten die niet zijn vergoed door zorgverzekeraar en boven het eigen risico uitkomen. In 2019: € 385, tenzij hoger eigen risico afgesproken. Overzicht gemaakte ziektekosten die niet zijn vergoed door zorgverzekeraar en boven het eigen risico.
 • overzicht giften aan goede doelen (gespecificeerd: welk soort doel, omschrijving)
 • overzicht kind(eren), geboortedata en voorletter(s)
 • toelichting op gewijzigde omstandigheden in privé- of zakelijke situatie. Zoals scheiding, woning kopen
 • of verkopen, starten of stoppen onderneming, burn-out, zwangerschap, etc.

Ben je een nieuwe klant of is je burgerlijke staat gewijzigd?

 • kopie paspoort mét BSN nummer leestip: hoe voorkom ik fraude?
 • uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
 • kopie samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, etc.
 • indien beëindiging samenlevingsverband:
 • datum van eventuele indiening echtscheidingsverzoek
 • echtscheidingsconvenant

Heb je een koopwoning of tweede woning?

 • jaaroverzicht van de hypotheek of hypotheken
 • WOZ-waarde van de woning(en) (peildatum 1 januari van het voorgaande jaar)
 • nota’s erfpacht
 • overzicht VVE – aandeel reserveringsfonds (jouw ‘bezitting’), jaarrekening ‘aandeel onderhoud, reservering onderhoud’. Stuur jaarrekening VVE.
 • indien je de koopwoning verhuurt:
 • kopie bankafschrijvingen met daarop de ontvangen huuropbrengsten
 • kopie huurovereenkomst
 • bijzondere gevallen: kosten m.b.t. verhuur

Kocht je een nieuwe woning in 2013 of later?

Deze gegevens zijn nodig voor correcte verwerking van de aftrekbare hypotheekrente en de overwaarde van de vorige woning:

 • afrekening notaris van de aankoop van de woning
 • kopie eigendomsakte, hypotheekakte of de koop- of aanneemovereenkomst;
 • overzicht gemaakte kosten voor de aanschaf nieuwe woning.
 • Zoals kosten makelaar, notaris, kadaster en hypotheekadviseur.
 • overzicht gemaakte kosten onderhoud of verbouwing nieuwe woning
 • indien eerdere woning verkocht: notariële afrekening van de verkoop
 • overzicht gemaakte kosten voor verkoop eigen woning.
 • Zoals kosten taxateur, advertenties, fotograaf en herinrichting.
 • overeenkomst geblokkeerde belegging- of spaarrekening voor aflossing van de hypotheek

Onderneming

 • boekhouding lever alle stukken aan t/m factuur- en transactie datum 31 december
 • uittreksel handelsregister indien niet aanwezig 
 • ingeval van eenmanszaak, VOF of maatschap: hoeveel uur heb je dit jaar besteed aan je onderneming?
 • jaaroverzicht eventuele zakelijke bankrekening(en)
 • jaaroverzicht eventuele zakelijke spaarrekening(en)
 • jaaroverzicht zakelijke beleggingen
 • mutaties creditcard, PayPal, Mollie, iZettle of andere bijzondere betaalsystemen
 • kilometerregistratie auto: zakelijk gebruik van privéauto of privégebruik van zakelijke auto
 • kilometerregistratie fiets
 • gebruikskosten geleende auto

Heb je de aangiften omzetbelasting zelf opgesteld?

 • aangiften omzetbelasting (als PDF): altijd zelf opslaan en ‘printen’ als PDF
 • eventuele suppleties en ICP-opgaven (intracommunautaire prestaties) als PDF
 • overzicht van de betalingen als deze via privé-rekening werden betaald

 

Nu is je verzameling compleet

Upload alle stukken naar jouw online Box account folder inkomstenbelasting. Vergeet niet om een machtigingscode Digi-D mee te sturen in verband met vooraf ingevulde gegevens.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mij altijd even bellen of mailen!