Home » Formulieren » Melding omzetbelasting - KOR

Kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Je kan ervoor kiezen om vrijgesteld te worden voor de btw. Dit kan alleen als je netto omzet over het gehele jaar niet meer is dan € 20.000. Hiermee wordt niet bedoeld jouw winst maar het netto bedrag van jouw verkopen.
Je kan je ten allen tijden aanmelden op een later tijdstip. Deze zal dan vervolgens ingaan per eerstvolgende aangifte tijdvak waarvan je dan vrijgesteld bent en dus geen aangifte hoeft in te dienen.

Ontheffing administratieve verplichtingen voor de btw

Als je vrijgesteld bent ben je verlicht van de btw aangifte- en administratieve plicht. Dit betekent wel dat de administratieplicht voor je boekhouding blijft gelden. De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw. Je hoeft voor de btw geen facturen meer te versturen en je doet geen btw aangifte meer. Je rekent geen btw door aan jouw klanten en je trekt de btw die je betaalt over jouw zakelijke kosten niet meer af. Denk goed na of deze vrijstelling wel aantrekkelijk voor je is. Ben je van plan investeringen te gaan doen dan kan dit weer juist niet aantrekkelijk zijn.

Nieuwe KOR vanaf 2020:

  • De oude KOR vervalt en vanaf 2020 niet meer terug te vragen
  • De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt
  • Van toepassing op eenmanszaken, Vof, stichtingen, verenigingen en BV's
  • Je behoudt jouw btw-identificatienummer
  • Je doet geen aangifte meer.
  • Netto omzet mag niet hoger zijn dan €20.000
  • Je stuurt geen btw-facturen meer
  • Je rekent geen btw door aan klanten
  • Je hebt geen recht op btw aftrek

 

Vrijgestelde prestaties?

Doe je op dit moment geen aangifte omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er niets. Dit gezien je al vrijgesteld bent van de btw plicht. De omzet uit btw-vrijgestelde diensten telt dus niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Toename omzet hoger dan € 20.000

Vanaf dat moment dien je jouw klanten weer te facturen en btw door te belasten. Ook mag je de btw over je zakelijke uitgaven terug vorderen. Je dient dan vanaf dat moment weer aangifte te doen en btw af te dragen. Je dient je dan af te melden voor deze regeling middels het afmeldformulier. De Belastingdienst weet dan vanaf welk tijdvak men weer aangiften kan verwachten. De omzet voor de overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kun je geen gebruik maken van deze regeling.

Omzet hoger dan € 20.000 niet afgemeld

Het formulier is een formaliteit en vrijwaart je niet van de btw aangifte- en administratieplicht. Meld je je niet op tijd af dan stel je de btw afdracht af en bouw je een btw schuld op. De btw schuld is zichtbaar op de balans van jouw bedrijf. Er is dus sprake van aangifteverzuim. Je mag rekening houden met de hiervoor geldende boetes voor verzuim, betaling en rente. Heb je een te vorderen btw bedrag? Dan is het vanuit cash flow perspectief verstandig je snel af te melden.

Voorbeelden nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Op www.belastingdienst.nl staan een aantal voorbeelden en scenario's. Zo heb je een beter beeld. Dit kan je helpen om te beoordelen of jouw deelname aan deze vrijstelling in jouw specifiek geval verstandig is.­­­­­­­­Via onderstaande buttons kan je het aan- en afmeldformulier downloaden, invullen en opsturen.

Werkt het niet via Google Chrome? probeer het dan te openen vanuit Internet Explorer.­­­­­­­­­­­­­­ Mocht je vragen hebben of twijfel dan sta ik je uiteraard graag te woord.