Home » Kamervragen gevolgen coronavirus voor levensverzekeringen en pensioenen

Kamervragen gevolgen coronavirus voor levensverzekeringen en pensioenen

Publicatiedatum

23/04/2020

Aard

publicatie

Nummer BIK code

2020-0000052057, 2020Z05063

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat door het Verbond van Verzekeraars is bevestigd dat het feit dat iemand overleden is door het coronavirus geen gevolgen heeft voor de uitkeringen uit levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals de huidige situatie als gevolg van het coronavirus. Het Verbond verwacht dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. De minister deelt de mening dat het momenteel ongewenst en ongepast is om onzekerheid over verzekeringspolissen te laten ontstaan bij mensen die direct of indirect het slachtoffer zijn van het coronavirus. Op de website van het Verbond van Verzekeraars worden de meest gestelde vragen beantwoord om zo de onzekerheid voor een groot gedeelte weg te nemen.

 

 Tekst

 

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 1A

2513 AA Den Haag

 

 

Datum 15 april 2020

Betreft Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over het bericht 'Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus'

 

Onze referentie 2020-0000052057 Uw referentie 2020Z05063

 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk over het bericht “Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus”.

 

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 

W. Koolmees

 

2020Z05063

 

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus’ (ingezonden 13 maart 2020)

 

1

 

Bent u bekend met het bericht ‘Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus’?

 

Antwoord 1

 

Ja.

 

2

 

Wat vindt u van de opmerkingen van de woordvoerder van pensioenadviesbureau Aon, dat het

negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid naar aanleiding van het coronavirus:

 

a. Verstrekkende gevolgen heeft voor werkgevers met reizende werknemers in en naar deze

gebieden;

 

b. De financiële impact voor werkgevers en werknemers fors kunnen zijn als een werknemer

overlijdt of ziek wordt in een risicogebied. En de oorzaak hoeft dan niet eens het gevolg te zijn van het coronavirus”?

 

Antwoord 2

 

Werkgevers hebben de plicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, ook als werknemers voor hun werk naar het buitenland reizen en daar verblijven. In dat kader en in het belang van de volksgezondheid dient de werkgever de richtlijnen van het RIVM en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoveel als mogelijk na te leven. Op dit moment geldt kleurcode oranje voor de hele wereld. Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Voor zakenreizen geldt dat werkgevers en werknemers goed moeten overwegen of een zakenreis op dit moment wel echt noodzakelijk is.

 

3

 

Bent u het eens met het advies van de woordvoerder van pensioenadviesbureau Aon, dat

werkgevers en werknemers er goed aan doen om de uitvoeringsovereenkomst goed door te nemen en eventueel contact op te nemen met de adviseur en de pensioenuitvoerder? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 3

 

Ik ben van mening dat werkgevers en werknemers er in het algemeen altijd goed aan zullen doen om de uitvoeringsovereenkomst goed door te nemen. Op deze manier weten beide partijen vooraf waar ze aan toe zijn.

 

4

 

Bent u voldoende gerustgesteld door de opmerking van de woordvoerder van het Verbond van

Verzekeraars dat het onwaarschijnlijk is dat verzekeraars daadwerkelijk gebruik gaan maken van de clausule? Wilt u daar nog iets aan toevoegen?

 

Antwoord 4

 

Ja, dit is bevestigd door het Verbond van Verzekeraars. Zie antwoord op vraag 5.

 

5

 

Kunt u uitsluiten dat het negatieve reisadvies van de Nederlandse regering naar aanleiding van het

COVID19 virus gebruikt wordt door verzekeraars om polissen in het kader van nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid en/of andere verzekeringen niet uit te keren? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord 5

 

Door het Verbond van Verzekeraars is bevestigd dat het feit dat iemand overleden is door het coronavirus geen gevolgen heeft voor de uitkeringen uit hoofde van levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze met het virus. Zij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. Dit staat ook vermeld op de website van het Verbond van Verzekeraars.1

 

6

 

Deelt u de mening dat het momenteel ongewenst en ongepast is om onzekerheid over

verzekeringspolissen te laten ontstaan bij mensen die direct of indirect het slachtoffer zijn van (de gevolgen van) het COVID19 virus?

 

Antwoord 6

 

Ja. Op de website van het Verbond van Verzekeraars worden de meest gestelde vragen/situaties beantwoord, om zo de onzekerheid voor een groot gedeelte bij mensen weg te nemen.

 

1) https://www.telegraaf.nl/financieel/743442091/nabestaandenpensioen-in-gevaar-door-corona

 

1 https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus