Home » Nultarief btw op mondkapjes

Nultarief btw op mondkapjes

Nummer BIK code

2020-0000088920

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september 2020. De maatregel houdt verband met de invoering van de verplichting om vanaf 1 juni een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Toepassing van het nultarief betekent dat de verkoper het recht op aftrek van voorbelasting behoudt. Het nultarief geldt zowel voor medische als voor niet-medische mondkapjes. De nadere invulling van het nultarief op mondkapjes wordt op dit moment verder uitgewerkt.

 

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 

Datum 13 mei 2020

 

Betreft Btw nultarief op mondkapjes gelet op het OV

 

Ons kenmerk 2020-0000088920

 

Geachte voorzitter,

Tijdens de persconferentie van 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd dat het dragen van (niet-medische) mondkapjes in het openbaar vervoer (OV) verplicht zal zijn per 1 juni 2020. Vanaf die datum wordt ook de dienstregeling maximaal opgeschaald.

Op dit moment is de verkoop van mondkapjes tegen betaling belast tegen 21% btw. Enkele lidstaten hebben aangekondigd hun btw-tarief op onder andere mondkapjes te verlagen in verband met de bestrijding van de coronacrisis. Naar aanleiding hiervan hebben de leden Omtzigt en Van der Berg Kamervragen (2020Z07036) gesteld of hiertoe ook mogelijkheden zijn in Nederland.

Het kabinet heeft besloten, met ingang van 25 mei 2020 tot 1 september 2020, het nultarief toe te zullen passen op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Er zal bij de aanschaf van mondkapjes in de komende maanden geen btw meer in rekening worden gebracht. De bedoeling van deze maatregel is om voor consumenten die met het OV reizen, mondkapjes goedkoper te maken. Toepassing van het nultarief betekent overigens dat de verkoper zijn recht op aftrek van voorbelasting behoudt.

De nadere invulling van het nultarief op mondkapjes wordt op dit moment verder uitgewerkt in regelgeving. Het nultarief zal toegepast worden op mondkapjes die consumenten in het OV mogen gebruiken, alsook op medische mondkapjes, ongeacht aan wie deze worden verkocht.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst