Home » Verlaging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Verlaging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Publicatiedatum

30/04/2020

Aard

publicatie

Nummer BIK code

2020-0000059252

De staatssecretaris van Financiën heeft een vraag beantwoord over het gebruik van eHerkenning voor de verlaging van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan worden gewijzigd via een commercieel softwarepakket, via de adviseur van de belastingplichtige of via MijnBelastingdienst-zakelijk. Voor het gebruik van MijnBelastingdienst-zakelijk is eHerkenning vereist. Voor belastingplichtigen die geen gebruik maken van commerciële software of een adviseur en die geen eHerkenning kunnen aanvragen is een formulier beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Dit formulier is bedoeld voor binnenlandse belastingplichtigen en is te downloaden zonder eHerkenning.

 

Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 200018

2500 EA Den Haag

 

Datum 14 april 2020

 

Betreft beantwoording vraag lid Bruins inzake eHerkenning

Ons kenmerk 2020-0000059252

 

 

Geachte voorzitter,

Tijdens het AO Belastingdienst van 4 maart heeft het lid Bruins (CU) gevraagd naar het gebruik van eHerkenning in het concrete geval van een ondernemer die zijn voorlopige aanslag probeerde te verlagen. Deze ondernemer kreeg van de BelastingTelefoon te horen dat dit alleen nog maar met eHerkenning mogelijk was. In deze brief ga ik hier op in.

Vennootschapsbelastingplichtigen kunnen een voorlopige aanslag (VA) vennootschapsbelasting wijzigen via een commercieel softwarepakket, via hun intermediair of via MijnBelastingdienst-zakelijk. Voor het gebruik van MijnBelastingdienst-zakelijk is eHerkenning vereist.

 

Er zijn belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen aanvragen of de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen wijzigen, omdat zij geen gebruik maken van software of een intermediair of geen eHerkenning kunnen aanvragen.

 

Er is een voorziening beschikbaar om ervoor te zorgen dat ook deze groep belastingplichtigen een VA kunnen aanvragen of de opgelegde VA kunnen wijzigen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het formulier op de website van de Belastingdienst1. Dit formulier is in het bijzonder bedoeld voor binnenlandse belastingplichtigen en is te downloaden zonder dat het nodig is om in te loggen met eHerkenning.

 

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen op de website het formulier ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 voor buitenlandse belastingplichtigen’ invullen en opsturen.

 

Naar aanleiding van het signaal van het lid Bruins is de BelastingTelefoon nogmaals op genoemde mogelijkheden gewezen.

 

Hoogachtend,

 

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,

J.A. Vijlbrief

 

1 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek-of-wijziging-voorlopige-aanslag-vennootschapsbelasting-2020