Onze klanten

Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit ZZP´ers werkzaam in de meest uiteenlopende beroepen waaronder zakelijke
dienstverlening, catering, journalisten, Schoonheidssalons, kappersbedrijven, podium artiesten, creatieve beroepen, restaurant
houders, taxi bedrijven, koeriers, winkelbedrijven, klus- en bouw bedrijven en webshop bedrijven.

Opstartfee

Wij berekenen bij aanvang geen opstart fee en passen onze tarieven tussentijds niet aan mits in het uitzonderlijke geval sprake is
van buiten proportionele toename van de werkdruk. Indien dit het geval is dan zal dit worden besproken alvorens over
te gaan tot aanpassing van het tarief.

Honorarium

Uitgaande van jouw behoeften aan ondersteuning, specifieke eisen en aanvullende wensen zullen wij op basis van onze  
ervaring voorafgaand aan onze samenwerking een inschatting maken van het benodigd aantal uur op jaarbasis voor de volledige
boekhouding en fiscale aangiften.

Aanlevering

Tussentijds via het door ons geheel ingericht en persoonlijk online account ruim voor het verstrijken van de uiterlijke aangifte datum. 
Je kan eenvoudig bestanden aanleveren via jouw PC of Smartphone. Maak simpelweg een foto van elk financieel document en
upload deze met 1 klik. Middels een bankkoppeling worden de bank transacties automatisch dagelijks opgehaald en verwerkt.
De Btw aangifte zal vervolgens tijdig ingediend worden zodat jij bij een eventuele BTW teruggaaf snel op tijd over het

teveel betaalde Btw bedrag kan beschikken.
 

Tussentijds rapport

Nadat je periodiek de financiele stukken hebt aangeleverd zullen wij deze verwerken en je middels een tussentijds rapport op
de hoogte houden van de actuele cijfers
. Zo heb jij inzicht in het bedrijfsresultaat, Btw positie en prognose wat je mag
verwachten aan IB ZVW/Vpb.
 

Aangifte IB/Vpb

Nadat de administratie over het gehele jaar is ontvangen en is verwerkt zullen wij de aangifte c.q. fiscaal rapport bespreken en
indien er vanuit jouw
kant alles helder en duidelijk is na jouw goedkeuring de aangifte indienen. Het indienen van de aangifte en
evt. deponeren van de jaarrekening geschiedt vanuit fiscaal software en becon nummer.

Communicatie

Voor mijn klanten ben ik ook bereikbaar via WhatsApp ook buiten kantoortijden voor dringende vragen.